Óvodánk

Intézményünk a környékünkön működő óvodák közül az egyik legrégebben alapított intézmény. 1893. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. 1954-ig 2 csoportos óvodaként működött, majd ekkor bővült a férőhelyek száma még 1 csoporttal. A nagy létszámú gyermeksereg indokolta, hogy 1958-ban a 4. csoport is megkapta működési engedélyét.1980-ban az intézmény nagyszabású tatarozását végezték el, mely korszerűsítési munka nagy előre lépést jelentett az óvodafejlesztés útján. Az óvodások birtokukba vehették az épület első szárnyában lévő helyiségeket.
Ezután már 6 csoporttal működött tovább az óvoda, és megteremtődött a személyi feltétele is a működésnek. . Az óvodások birtokukba vehették az épület első szárnyában lévő helyiségeket. Ezután már 6 csoporttal működött tovább az óvoda, és megteremtődött a személyi feltétele is a működésnek. 1993-1996-ig a 7. csoport megszervezése is indokolttá vált, mivel 200 főn felül volt a beírt gyermekek létszáma, ami a mostani évekre már mérséklődött és ennek következménye a csoportszervezésben is megmutatkozik. 2004. szeptember 1-től egy bölcsődei csoporttal bővült intézményünk, 5 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működtünk tovább. 2010. augusztus 31-el a bölcsődei csoport megszüntetésre került, helyette 2010. szeptember 1-től a 2. életévüket betöltött bölcsődés gyermekek egységes óvodabölcsőde csoportban részesülnek ellátásban. Jelenleg 4 óvodai és 1 egységes óvodabölcsődei csoporttal működünk.