Óvodai élet

Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez,
fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével. A gyermekcsoport óvodapedagógusai a napirendet a helyi szokások és igények figyelembe vételével tervezik, mely igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez. Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A tevékenységek közötti harmonikus kapcsolatok kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét, valamint a gondozási tevékenység fontosságát. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.