Napirend

Napirend

6:00-7:30

Gyülekezés a közös csoportban, szabad játék.

7:30-8:30

Gyülekezés és játék a csoportszobában.
Mindennapos testnevelés.
Gondozási tevékenység.

8:30-9:00

Tízórai.

9:00-9:50

Játék szabadon.
Foglalkozás.

9:50-10:30

Speciális játszószobák látogatása.
A csoportban maradó gyermekeknek szabadon
választott tevékenység, játék.

10:30-11:45

Játék az udvaron vagy a csoportszobában.
Levegőzés, séta.

11:45-12:00

Készülődés az ebédhez.

12:00-12:30

Ebéd, gondozási tevékenység

12:30-15:00

Délutáni pihenés.
Mindennapos testnevelés.

15:00-15:30

Uzsonna.

15:30-16:00

Játék a csoportszobában vagy az udvaron.

16:00-16:30

Játék a csoportban vagy az udvaron hazamenésig.
Az óvodapedagógusok a korcsoportok sajátosságait figyelembe véve az időpontok
intervallumait az igények szerint változtathatják.

Heti rend

Hétfő
Mozgás Mindennapos testnevelés.
Kommunikáció

Kedd
A külső világ tevékeny megismerése (matematika)
Mindennapos testnevelés.
Verselés, mesélés

Szerda
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Mindennapos testnevelés.
Verselés, mesélés

Csütörtök
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Mindennapos testnevelés.
Verselés, mesélés

Péntek
A külső világ tevékeny megismerése (környezet)
Mindennapos testnevelés.
Verselés, mesélés
A hetirend kialakításában minden csoportban az egymáshoz alkalmazkodó rend érvényesül.