Gibárt

Gibárti tagintézmény
Tagintézmény neve: Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Gibárti tagintézménye
Címe: 3857 Gibárt, Széchenyi u. 10.
Tel/fax: 06-46/386-019
Email: schellenbergerne@gmail.com
Tagintézmény vezetője: Schellenberger Csabáné

Az óvoda 1986-ban a régi Szepessy-kúria épületében, 1 vegyes csoporttal kezdte meg működését. Belső terét az óvoda igényeinek próbálták átalakítani. Az óvoda az elmúlt évek alatt az encsi óvoda tagóvodájaként működött. 2013. július 1-től az abaújszántói intézmény tagintézményévé vált. Felszereltsége évről évre bővül, az épület folyamatosan korszerűsödik, a fenntartó támogatásának és a pályázatok elnyerésének köszönhetően.

A boldogkőújfalui, fonyi, gibárti tagintézmények pedagógiai munkája a Néphagyományőrző óvodai program szerint folyik. Céljaik eléréséhez a néphagyományok felelevenítését, ápolását hívják segítségül és tartják szem előtt, sajátos tevékenységi formákkal megvalósítva. A még élő néphagyományok felelevenítése, ápolása, őrzése, ezáltal a magyar nép tiszteletére tanítás.
A népszokások élményszerű, hiteles óvodai feldolgozása a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, fejlettségének figyelembevételével történik.
Megismerkednek régen használt eszközökkel, tárgyakkal, melyek természetes anyagokból készültek. Ha mód van rá a felnőttek segítségével természetes anyagokból saját kezűleg készítenek játékokat, bábokat, dísztárgyakat.
A tudatos és élményszerű hagyományápoló munka megvalósítása érdekében, folyamatosan biztosítják a játékosság, az aktivitás, a motiváció, az életszerűség, és a hitelesség elvének érvényesülését. A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva épülnek be a gyermek ízlésvilágába és alapozzák meg magyarsága „kulturális anyanyelvét”.
Az óvodában a néphagyományőrző szemléletben nevelt gyermekek érzelmileg gazdagabbak, értelmileg fogékonyabbak, biztonságérzetük nagyobb. Hazájukhoz, annak néphagyományaihoz ragaszkodó emberekké válnak.