Boldogkőváralja

Boldogkőváraljai tagintézmény
Tagintézmény neve: Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Boldogkőváraljai tagintézménye
Címe: 3885 Boldogkóváralja, Kossuth út 39.
Tel/fax: 06-20/242-5823
Email: bvarovi.028@freemail.hu
Tagintézmény vezetője: Iski Józsefné

Az óvoda a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén egy történelmileg nevezetes vár alatti kis faluban, Boldogkőváralján működik. A településen már az 1890-es évek elejétől működött kisdedóvó, Mekse Zenejde bárónő alapította. Az óvoda az iskola részeként működött egy csoporttal. 1974. szeptember 1. napjától, a régi épület kibővítésével, működik két csoportos óvodaként intézményünk. 1995-ben vált önálló intézménnyé.
Az óvoda épülete kicsi és rossz elosztású volt. 2011 szeptemberére az épület pályázati forrásból felújításra került. 2011. szeptember 1-től 2. életévüket betöltött bölcsődés gyermekek egységes óvoda-bölcsődei csoportban részesülnek ellátásban. Így jelenleg 1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoporttal két település – Boldogkőváralja és Arka – beóvodázási igényét látja el.
A játszókert nagy területű, füves és fákkal szépen betelepített. Területének nagysága, védettsége, árnyékolt és napsütötte részeit tekintve országos viszonylatban párját ritkítja.
Tárgyi eszközei és felszerelési tárgyai folyamatosan bővülnek, korszerűsödnek. Ehhez a költségvetési kereten túl felhasználják nyertes pályázataik többletforrását.

Pedagógiai munkájuk alapjául az Óvodai nevelés játékkal, mesével mintaprogram szolgál. A gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formáira a mozgásra, játékra és mesére alapozva szervezik a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg.
Programuk a játékot tekinti a tanulás elsődleges keretének, ezért napirendükben a folyamatosságot, rugalmasságot szem előtt tartva a párhuzamos tevékenységeknek adnak helyet , ennek jelentős szerepe van abban, hogy a játékra fordított idő hosszabb és egybefüggő legyen.